Zalety budownictwa z wykorzostaniem technologii lekkiego system szkieletowego (ENG): Budowa domu w systemie szkieletu stalowego:
Wznoszenie budynku wioski olimpijskiej na potrzeby Olimpiady w Rio 2016 z wykorzystaniem lekkiego systemu szkieletowego (ENG): Nasza spółka wykonawcza realizująca projekty na bazie technologii lekkiego systemu szkieletowego:
Sześcio piętrowy budynek w technologii szkieletu stalowego poddany testowi sejsmicznemu – Uniwersytet Kalifornijski, San Diego, USA: